پدرجان اي ستون خونه روزت مبارك(1)

مادر هر چي سعي مي­كنه پسرش رو بيدار كنه ولي نتيجه نمي­گيره؛ ß دچار استرس ميشه و آخرش با خشونت بيدارش مي­كنه!  پدر با عصبانيت ميگه: خواب بمونه بهتره تا با خشونت بيدارش كني!!!

مادر هم ميگه: تو ديگه چي ميگي بجاي سخنراني بيدارش كن خواب نمونه ....  

كي بيشتر مقصره؟ پدري كه به توصيه خودش عمل نكرد و عصباني شد!؟ مادري كه نتونست احساساتشو كنترل كنه؟ پسري كه بي­خيال و بي­نظمه؟

مشاور: پدرجان، الرجال قوامون يعني تو بايد بر نفست مسلط  باشي، زن كه احساسي، بچه هم كه بچه است و بازيگوش؛ تويي كه بايد ستون خونه باشي و درست مديريت كني. پس پسرتو را با مهربوني بيدار مي­كردي كه مادرش دچار استرس نشه.

در فرصت مناسب به مادر بچه­ها هم مي­گفتي عزيزم پسرمون بايد نظم و مسئوليت­پذيري رو ياد بگيره. وقتي هر روز با تهديد و تشر ما بيدار بشه عادت مي كنه به بي­خيالي

در فرصت مناسب ديگر هم به پسرت مي­گفتي پسرجان وقتي خواب مي­موني هم مادرت دچار استرس ميشه هم خودت تنبيه مشي، دير به مدرسه مي­رسي، پيشه دوستات و معلمات تحقير ميشي،.... پس سعي كن ....

اگر اين حرفها اثر نكرد محبتت رو بيشتر كن... اگر باز هم اثر نكرد دعا در حق فرزندان رو در صحيفه سجاديه بخون. البته اگر اين دعا رو روزهاي قبل خونده بودي و توسل و توكل و تلاش مي­كردي ان شاء الله كار به اينجا نمي­كشيد.

در فرصت­هاي مناسب به زن و بچه­ات با عمل و محبت بياموز كه اعضاي خونه اعضاي يه تيم هستند و هر كي خطا كنه، كل تيم خونه آسيب مي بينه.

پدرجان خداوند زن و بچه­ات را امر كرده از تو اطاعت كنند. پس تو هم آبروداري كن و طوري رفتار كن تا زن و بچه­ات از اطاعت تو خير ببينند و بياموزند كه اگر از كساني كه خداوند امر كرده، اطاعت كنند به نفع خودشان است.

اگر احيانا قدر تو را ندانستن و حرفتو گوش ندادن از خودت بپرس آيا من قدر نعمت­هاي خدا را مي­دانم؟ آيا من به حرف خدا گوش مي­دهم؟ آن وقت سخن امام حسن مجتبي(ع) را بياد آور كه هر كس بندگي خدا كند، خدا همه چيز را مطيع او مي­كند.

البته اگر فكر مي­كني به مقام اولياء خدا رسيده­اي!!!!! مي­تواني همچون حضرت نوح(ع) نابودي زن و بچه­ات را ببيني و تحمل كني ولي باز هم حق بي­احترامي يا كم­توجهي نسبت به آنها را نداري.

پدرجان آن قدر حكيمانه ببخش و محبت كن كه اگر گفتي نه بدانند حتما مصلحتي در كار است نه اين كه از ترس تو بگويند چشم! بلكه بترسند از اين كه مبادا به اين پدر خوب، مهربون و پرتلاش بي­احترامي كنند.

پدرجان تو واسطه­ي رساندن روزي زن و بچه­ات هستي كه خدا مقرر كرده؛ پس اگر پولي به آنها مي­دهي بر آنها منت مگذار و از خدا بخواه كه تو را در انجام وظيفه­ات ياري كند. بخصوص اين روزها پول توجيبي و خرجي بيشتري بهشون بده كه روز پدر عاشقانه بيان پيشوني و دستتو ببوسن و از صميم قلب بگن   پدرجان دوستت داريم روزت مبارك

 

 

 

پدرجان اي مظلوم خونه !!!! روزت مبارك (2)

پدر خسته آخر شب به خانه مي­آيد. با كليدش مي­خواهد در را باز ­كند ولي نمي­تواند چون در از داخل خانه قفل شده ß به آرامي در مي­زنه كه همسايه­ها بيدار نشن! مرد خسته چند بار در مي­زند ولي بي­فايده است. تلفن مي­زند... مجبور ميشه در را محكم­تر بزنه ... بالاخره خانمش بيدار ميشه و در را باز مي­كنه! مرد كه خيلي سعي مي­كنه خون­سرد باشه مي­گه عزيزم در رو قفل مي­كني كليد رو در بيار كه بتونم در رو باز ­كنم. زن ميگه من كه بيدار بودم!!! چرا در نزدي؟؟؟!!!!        اگر شما جاي آن مرد بوديد چه كار مي­كرديد؟

مرد اين داستان با كمي عصبانيت ميگه ببخشيد كه من پشت در خواب موندم!!!

مشاور: پدرجان، باز هم اشتباه كردي و متاسفانه بايد بگويم كه باز هم شما بيشتر مقصريد!!!!  شما كه اين همه تحمل كردي اين يه جملهرو هم قورت مي­دادي و نمي­گفتي!!    

والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس

پدرجان، چرا وقتي يه نفر بي­موقع زنگ مي­زنه بعد ميگه ببخشيد مثل اين كه خواب بوديد؟؟!! شما در جواب ميگيد نه بيدارم! ولي در برابر نزديكانمان اين گذشت را ....؟؟!!!

پدرجان، خانمت را سرزنش نكن كه چرا به اشتباهش اقرار نكرد؛ بلكه خودت را سرزنش كن كه چرا اين قدر تندخو بوده­اي كه از ترس توبيخ تو ....

پدرجان، از يك غيرمسلمان برايت مثالي بزنم كه نگويي او عرشي بود و ما فرشي هستيم !!!!

آقاي گاندي منتظر پسرش بود تا اين كه رسيد ولي با تاخير و بهانه­اي تراشيد و ... گاندي به پسرش گفت با ماشين راه بيفت من جلوي ماشين پياده مي­آيم و در راه به اين فكر كنيم كه من كجاي زندگي به تو دروغ گفتم كه تو امروز به من دروغ مي­گويي !!!! 

ولي همين غيرمسلمان مي­گويد من عاشق حسين شما هستم!!!

پدرجان، اگر تو نتواني دست زن و بچه­ات را بگيري و عشق و محبت و گذشت و فداكاري را به خانه بياوري، انتظاري داري زن و بچه ضعيفت دست تو را بگيرند و آرامش را به خانه بياورند؟؟؟!!!!

گر بر نفس خود اميري مردي //  گر بر دگران خورده نگيري مردي

مردي نبودفتاده را پاي زدن //  گر دست فتاده گيري مردي

 

مراجع: برنامه سمت خدا شنبه تا چهارشنبه و برنامه گلبرگ پنج­شنبه­ها 30/13 تا 30/14 شبكه 3 تكرار صبح روز بعد حدود 20 دقيقه بعد از اذان صبح

منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم

Mota.blogfa.com    mmotaei@gmail.com     sms:  0912 25 95 319