دوره EMC-I  

40 ساعت

 1. مقدمه‌ ‎‏‌اي بر‎ EMC ‎‏و استانداردها‎
 2. ‎کابل‌ها
 3. زمين‌‏سازي از ديدگاه ‏‎ EMC‏ ‏
 4. متعادل‌سازي و طراحي فيلترهاي  ‎ EMC
 5. عناصر غيرفعال‎ ‎از ديدگاه ‏‎ EMC
 6. پوشش­ هاي الکترومغناطيسي
 7. محافظت از كنتاكت‌ها‎ ‎
 8. منابع نويز ذاتي‎ ‎
 9. نويز قطعات فعال‎ ‎
 10. زمين سازي مدارات ديجيتال بر اساس اصول EMC ‎

دوره EMC-II  

40 ساعت

 1. توزيع توان مدارات ديجيتال بر اساس اصول EMC ‎
 2. تشعشع مدارات ديجيتال
 3. منابع سوئيچينگ‎ از ديدگاه ‏‎ EMC‏  ‎
 4. تحليل نويز ‏در فركانس­هاي راديويي‏ و پالس‌هاي گذرا‎ ‎
 5. محافظت در برابر تخليه الکتريسيته ساکن‎
 6. طرح­ بندي و انباشت لايه­ هاي بردهاي‏ PCB ‎ از ديدگاه ‏‎ EMC‏
 7. طرح‌بندي ‏PCB‏ در مدارات ترکيبي آنالوگ و ديجيتال‎ از ديدگاه ‏‎ EMC‏‎
 8. اندازه گيري­هاي پيش تطابق EMC
 9. آنتن ­ها از ديدگاه ‏ EMC
 10. نقش اندوکتانس جزيي در مفاهيم‏ EMC  

 

+ نوشته شده توسط mmotaei@gmail.com در شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 23:33 |